przejdź do hurtowni

Polityka Prywatności (zgodna z RODO)

(obowiązuje od 25.05.2018)

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazanych
przez Ciebie w trakcie korzystania ze Sklep Internetowego, prowadzonego pod adresem greenline-sklep.pl (dalej zwanego Witryną).
Administratorem Twoich danych osobowych jest
Dariusz Kozikowski działający pod firmą GREEN LINE z siedzibą w Świeradowie-Zdroju,
ul. Słowackiego 2/1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 723-130-25-84, REGON: 231217798
(dalej
zwany Sklepem Internetowym).
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, jak również pytanie dotyczące przysługujących Ci praw,
można kierować na adres mailowy Administratora: info@greenline-sklep.pl lub telefonicznie na nr: (+48) 508 497 050.
Niniejsza Polityka jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony informacji
osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, oraz podejmuje
w tym celu wszelkie niezbędne działania z zachowaniem przepisów polskiego prawa.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
w tym do kontaktu mailowego lub ewentualnie telefonicznego, identyfikacji płatności, dostarczenia przesyłki za pośrednictwem
wybranej przez Ciebie firmy kurierskiej.


Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji tych zamówień i obejmuje: 
1) nazwisko i imię, 
2) adres dostawy,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
w przypadku firmy, dodatkowo nazwę firmy i nr NIP. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, nie musisz ich przekazywać Sklepowi Internetowemu, ale wówczas realizacja Twoich zamówień
nie będzie możliwa.
W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu
obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli dla celów podatkowych
i rachunkowych.

 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię oraz adres poczty elektronicznej.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora
usługi informatyczne, księgowe, marketingowe, usługi transportowe, dostawca oprogramowania sklepu
, a także podmioty
dostarczające zewnętrzne usługi dla firmy.
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo ze względu na wdrożony w Sklepie Internetowym program
lojalnościowy oraz politykę rabatową, nie krócej jednak niż okres, przez który Sklep Internetowy
jest zobowiązany przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli minimum 5 lat w przypadku
prawa podatkowego (art. 17 RODO)
 
Informujemy, że przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies 
podczas samego korzystania z Witryny. 


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator 
Serwisu:
IAI Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze zawierające 
pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep  
internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą 
zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie
z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie  
z Witryny. 

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron  
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę  
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia  
ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie  
wpisywać loginu i hasła.

W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując 
stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki  
lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. 
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów  
internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres 
IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszłaś/wszedłeś na Witrynę.  
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. 
elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np.: adres IP komputera, na który  
załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj 
przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą 
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te  
nigdy nie są łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.

Do realizacji celów wskazanych powyżej, Sklep Internetowy może współpracować z partnerami biznesowymi, np. firmami
badawczymi i dostawcami aplikacji typu Google Analitics.

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, możesz zablokować instalowanie
plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, lub zrezygnować
z używania Witryny.
 
Jakie dane zbiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji,
w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:


1) nazwisko i imię,
2) adres dostawy,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.  
Są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
 
Udostępnienie informacji
 
W celu realizacji umowy, w zależności od wybranych przez Ciebie opcji płatności i dostawy, Sklep Internetowy może udostępniać
zebrane od Ciebie dane do następujących podmiotów:
- Poczta Polska S.A.,
- firma kurierska DHL Parcel Sp. z o.o.,
- firma kurierska InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- firma kurierska Kolporter, świadcząca usługę przewozową "Paczka w ruchu",
- operatorzy systemów płatności DotPay oraz IAI-Pay.

Ilość przekazywanych danych jest zawsze ograniczona
do wymaganego minimum.

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób  
trzecich. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia lub rejestracji konta, a także sam proces
autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa
ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowujesz zasad bezpieczeństwa.
W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,
że Sklep internetowy nigdy nie zwraca się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem logowania na Witrynie.
W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu
korzystania  z Witryny.


Prawo do wglądu, zmiany i usunięcia Twoich danych osobowych, w tym do "bycia zapomnianym".

Masz możliwość podglądu i edycji swoich danych w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się  
z użyciem loginu/adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz hasło lub wystąpią inne problemy z logowaniem,
prosimy o kontakt pod adresem: info@greenline-sklep.pl.

Przysługuje Ci prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo  
do żądania ich zmiany, sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia. Przysługuje Ci również prawo
do zablokowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, w tym prawo do "bycia zapomnianym", czyli do żądania
usunięcia wszelkich informacji na Twój temat.
Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe.
Podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem mailowym: info@greenline-sklep.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania,
jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów,
prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów l\będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie
Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Wszystkie żądania dot wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie,
a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.
W przypadku, gdybyś uznał ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: GREEN LINE
Dariusz Kozikowski, ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane
wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają  
niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki 
dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady  
postępowania z danymi w ramach tych stron.


Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 431 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-20
Polecam
2024-07-06
Wszystko świetnie, dziękuję :) poproszę duuużo próbek, to fajny sposób na testowanie docelowych produktów:)
pixelpixelpixelpixel